Kontakt

EU za reformu obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom

Kraljice Natalije 45/VI/17

11000 Beograd

Telefon: +381 11 26 42 538

E-mail: Aleksandar.Vasic@ecorys.com

map