Kampanja o obrazovanju

30. Septembar 2020.

Delegacija EU pokreće nacionalnu kampanju o podršci EU sektoru obrazovanja u Srbiji.

Šta je cilj?

Cilj ove promotivne i medijske kampanje je da se javnost u Srbiji informiše o unapređenjima u sektoru obrazovanja koja su rezultat značajnih ulaganja EU u prethodnih 15 godina. Kampanjom će biti istaknuta bespovratna finansijska podrška EU u prethodnim, sadašnjim i budućim aktivnostima usmerenim na modernizaciju obrazovnog sistema, sa ciljem da podigne svest javnosti i interesovanje mlade populacije za aktivnosti EU u reformi obrazovanja.

Kad će početi kampanja?

Kampanja će početi u novembru i trajaće do polovine decembra 2020. godine. Kampanju pripremaju projekat  „Evaluacija i monitoring Sektorskog reformskog ugovora za reformu obrazovanja u Srbiji - jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom“ i EUINFO net projekat. Aktivnosti u kampanji biće realizovane u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i sa drugim relevantnim institucijama i partnerima.

Šta će sve biti sadržaj kampanje?

Oglašavanje, medijska promocija, atraktivni TV sadržaji za predškolce, učenike, stručne debate...

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju.